Kim Abel og Bård Bredesen

Kim Abel og Bård Bredesen

Dette blir en bildevisning som skildrer et utvalg biologisk rike naturmiljøer fra urskogsnære barskoger til rike løvskoger og til blomsterrike enger.
Vi snakker om truet norsk natur, og foredraget blir et dypdykk inn i natur som få har fått oppleve.