Kim Abel og Bård Bredesen

Dette blir en bildevisning som skildrer et utvalg biologisk rike naturmiljøer fra urskogsnære barskoger til rike løvskoger og til blomsterrike enger. Vi snakker om truet norsk natur, og foredraget blir et dypdykk inn i natur som få har fått oppleve.

Har du egentlig kunnskap om hvordan en ordentlig gammel skog ser ut, hva som kjennetegner den og hva som skjuler seg i den gamle skogen? Eller har du tenkt over hvilke sjeldne og spesialiserte planter som vokser i noen av våre praktfulle blomsterenger?

Vi fotografer har blitt flinke til å fotografere det flotte i naturen rundt oss, og spesielt de karismatiske artene som fjellrev, rein, moskus, elg, bjørn og kongeørn. Men hva med flammekjuka, taiganåla, huldreblommen, eremitten og alle de andre sjeldne arter som er knyttet til sine særegne livsmiljøer? Mange av disse artene og miljøene er truet av vår bruk av naturen, og ikke minst vårt forbruk av natur. Bli med på en liten vandring i natur som få kjenner til og hvordan vi påvirker denne naturen.

Kim og Bård er utdannete biologer fra Universitetet i Oslo. Kim jobber for tiden i Statens naturoppsyn, men har tidligere jobbet 19 år med kartlegging av biologisk mangfold i hele Norge, mens Bård arbeider som naturforvalter i Oslo kommune. De bruker mye av sin tid til å dokumentere og illustrere bevaringsverdig og truet natur, truede arter, naturinngrep, andre miljøproblemer og positive miljøtiltak. Kim og Bårds omfattende kunnskap om økologi, naturmangfold og naturforvaltning gjør at de fotodokumenterer arter, miljøer og fenomener som få har kjennskap til. De er allsidige fotografer som jobber med hele spekteret fra ekstrem makro, drone og undervannsfoto til landskap, og fra insekter og sopp til isbjørn og hval.

Kim Abel og Bård Bredesen kan du se på scenen i Rådhusteatret i Ski fredag 11. mars kl. 15.15

Hjemmeside og bildesalg: Naturarkivet.no

Kim Abel og Bård Bredesen