Hele den Pecha Kucha-inspirerte delen av programmet blir i år viet Oslo Kameraklubb, som fylte 100 år i fjor.

Først vil Rune Bergsvendsen innlede med å presentere bokprosjektet OKK  100 år.

Oslo Kamera Klubb (OKK) er som landets nest eldste fotoklubb en sprek og vital 100-åring. Klubben ble stiftet den gang menn var menn, kvinner var kvinner og fotografer var menn med dress og hatt, direktører og disponenter. På 100 år har både fotografen, utstyret, bildesynet og bildestilen forandret seg en god del. Klubben av i dag er et spennende fotomiljø som viser et stort spenn i visuelle uttrykk fra klubbens mange dyktige fotografer av begge kjønn. På Norsk Naturfotofestival  2022 viser sju fotografer fra OKK litt av dette spennet gjennom ulike motiver med tilknytning til naturen tolket på sine individuelle måter.

De sju fotografene er: Dag Thrane, Terje Skåre, Trond Skaret, Tone Kråkenes, Kjersti Holst, Janne Myhre Claassen og Kai Hansen.

De kan ser du på scenen i Rådhusteatret i Ski lørdag 12. mars kl. 10.50.