Nå er den flotte utendørsutstillingen på Rådhusplassen i Ski klar for besøk!

En stor takk rettes til alle bidragsytere fra Norske Naturfotografer/NN og BioFoto, og ikke minst til vår sponsor CEWE Japan Photo som har stått for bildeproduksjonen.