Vi kan glede alle naturfotointeresserte med at det blir naturfotofestival i Ski også i 2021.
 
Selv om det er store utfordringer forbundet med kulturarrangementer, har styret landet på at vi arrangerer festival neste år.
Allerede nå kan du sette av lørdag 13. mars. Da blir det naturfotofestival i Ski, men på grunn av koronapandemien blir den litt annerledes enn tidligere år.
 
Styret planlegger festivalen med utgangspunkt i dagens regler. Blant annet er arrangementet nedskalert fra tre dager til én. Det blir heller ikke fotomesse og innendørsutstillinger.
Men det blir utendørsutstillinger med nåeste års festivalfotografer og en temautstilling fra Norske naturfotografer/NN med tittelen «Med kamera som våpen».
 
Innendørs blir det et lørdagsprogram fra scenen i Rådhusteatret i Ski som ikke står noe tilbake for den kvaliteten festivalen er kjent for.
På grunn av koronarestriksjoner blir det færre plasser i salen enn tidligere. Derfor er det ekstra viktig å være tidlig ute med å bestille billetter.
 
Festivalen ser også på mulighetene for streaming, men dette er ikke avklart ennå og noe vi vil komme tilbake til.
Programmet er på det nærmeste klart, og årets festivalfotografer blir offentliggjort i månedsskiftet oktober/november. Da blir også neste års billetter lagt ut for salg.
 
Vi har mange spennende navn på plakaten denne gangen, så det er bare å glede seg.