«Norsk Naturfotofestival følger nøye med på situasjonen med Corona-virus. Foreløpig er det ikke kommet anbefalinger fra norske helsemyndigheter som tilsier at vi bør avlyse festivalen. Den vil derfor gå som planlagt dersom det ikke skjer endringer i smittesituasjonen og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Festivalstyret tar fortløpende avgjørelser basert på informasjon om reisevirksomhet og myndighetenes karanteneanbefalinger.

Da vi ikke kan ha oversikt over alles reisevirksomhet, ber vi deltakerne å følge norske offisielle smittevernråd som kan innbære karantenetid etter hjemkomst fra land med ukontrollerte smitteutbrudd.

 Vi håper på forståelse for dette og at NNFF ikke er i stand til å refundere billetter som ikke kan benyttes pga. karantene. 

Noen generelle råd til alle deltakerne:

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Gjør det helst i et papirtørkle som kastes etterpå.

Vask og desinfiser hendene ofte.

Her er flere råd fra Folkehelseinstituttet: