Nordre Øyeren er Nordens største innlandsdelta. Øystein Søbye vil ta oss med til møter med det rike dyre- og fuglelivet i dette spesielle landskapet.

Det spesielle deltalandskapet er skapt av tre elver som møtes, og gjennom både stillbilder og film skal vi få bli med inn i dette særegne og spennende området.

Øystein Søbye beskriver seg selv som en generalist med forkjærlighet for det klassiske naturfotografiet. Han har laget et overtoningsprogram som skildrer Nordre Øyeren, og han vil i foredraget sitt også fortelle litt om teknikkene han har brukt, og om både gleder og skuffelser han har opplevd i arbeidet.

Søbye er opprinnelig utdannet radio- og TV-repraratør, men har vært naturfotograf og forfatter på heltid fra 1992 til 2012. Nå kombinerer han dette med annet arbeid i tillegg.

Han har gitt ut 15 bøker med egne bilder, og flere av dem også med egen tekst. Tematisk har innholdet i bøkene et stort spenn – fra natur og dyreliv til kulturhistoriske kokebøker.

I samarbeid med Sverre Solberg har han gitt ut en bok om Øyeren, og på oppdrag fra våtmarkssenteret har han produsert et bildespill og en video om naturreservatet.

Øystein Søbye er en veteran innen norsk naturfotografi, og i tillegg til egne arbeider har han også vurdert andres gjennom å sitte i juryen for «Fotojakta» i bladet Villmarksliv fra 1992 til 2018.

Hjemmeside: http://www.norsknatur.no

Se Instagrambilder her:

Øystein Søbye ser du på scenen i Rådhusteatret søndag 8. mars kl. 09.00