Siden 1980 har Peter Gerdehag dokumentert det gamle kulturlandskapet i Sverige, først og fremst i det karrige Småland.

Med det vil han vise oss hvordan tiden med et småskala jordbruk var, da bøndene holdt mindre besetninger med melkekyr, og kulturlandskapet ble vedlikeholdt av beitende dyr. – Dette var tiden før dagens jordbruk som har fokus på stordrift, vekst og økonomisk profitt. Det er trist å se hvordan vi den globaliserte utviklingen har gått fra mangfold til enfold og forenkling, sier han.

Landet som inte längre är, er den lengste fotodokumentasjonen som har blitt gjort av en og samme gård i Sverige. Den startet i 1980 og pågår fortsatt. Peter Gerdehag håper at hans livsverk skal gjøre det lettere å forstå vårt opphav. – Dette er fotografier som jeg håper kan få enda større betydning for kommende generasjoner. Et slags grundig tidsvitne om hva som var, og hvor vi har gått siden, sier han.

Peter Gerdehag har hatt stor framgang som dokumentarfotograf, og spesielt filmene Hestmannen og Kokvinnorna fikk mye oppmerksomhet.