Foto: Espen Skjold

Øyvind Antonsen

Kolymavegen, som er Russlands østligste vegstrekning, ble bygget av Stalins straffanger og går gjennom de kaldeste bebodde områdene på kloden. Sammen med fotograf Øyvind Antonsen skal vi begi oss ut på en vinterreise på Kolymavegen, gjennom endeløs Sibirsk villmark, og møte mennesker og dyr som lever under ekstreme klimatiske forhold.

 

Øyvind er 56 år, har utdannelse i kjemi og arbeider i det daglige med bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet. Han er bosatt i Åsnes i Hedmark.

Øyvind har jobbet med flere forskjellige prosjekter. -Som fotograf arbeider jeg for det meste med ulike prosjekter, ofte i skjæringspunktet mellom natur og kultur, og med elementer av både dokumentarfoto og klassisk naturfoto, forteller han. Han har gitt ut bok om fraflyttede boplasser som tas tilbake av naturen og har også gjort et fotoprosjekt i den forbudte sonen i Tsjernobyl. Et annet prosjekt han jobber med, er fotografering av døde dyr i naturen. Han har dessuten en spesiell dragning mot elg, og da gjerne med en humoristisk vri. -Jeg er ellers generelt tiltrukket av rurale miljøer,og særlig under vinterlige forhold.

Øyvind Antonsen har tidligere arrangert kurs og workshops i foto, og han har også vært fotolærer på Bjerkely folkehøgskole i noen år. Han har deltatt på en rekke utstillinger, både separat og sammen med andre.

Øyvind er medlem av Biofoto og Norske Naturfotografer (NN).

http://antonsenfoto.blogspot.com/