Også i 2018 blir det bildevurdering på direkten fra scenen. Opplegget i år er imidlertid litt endret i forhold til tidligere år.
 
Tekst: Per Flakstad
 
Det er de tre erfarne fotografene Lars Andreas Dybvik, Tom Dyring  og Knut-Sverre Horn som analyserer og vurderer bilder fra inviterte fotorafer mens publikum i salen hører på.
Totalt vil vurderingen omfatte mellom 20 og 30 bilder, og her er det mye å lære for naturfotografer som er oppatt av kvaliteten på naturbildene sine.
De tre fotografene vil reflektere over bildenes innhold og teknikk, naturfotografiets ulike sjangere, og beskrive hvordan de opplever bildet og bildets kvaliteter i forhold til det fotografen ønsker å formidle.

Nytt i år

Tidligere har fotografene på scenen snakket om bildene og analysert etter å ha sett  dem bare kort tid i forveien. For å få en mer gjennomtenkt analyse, vil de i år få bedre tid til å vurdere de utvalgte bildene. De kommer også til å snakke sammen på forhånd, og dermed få større mulighet til å bli enige om hva de faktisk er enige om, og hva de er uenige om. 
Dybvik, Dyring og Horn er nemlig fotografer med ulik bakgrunn og bildestil. Det er slett ikke utenkelig at de vil oppleve og vurdere bilder ulikt, og få problemer med å komme fram til en felles konklusjon.
 
Gjennomtenkte tilbakemeldinger
Men en eventuell konklusjon vil sannsynligvis være det minst interessante i denne seansen. Det er refleksjonene og diskusjonen mellom de tre som kan gi publikum de verdifulle innspillene til å gå hjem og reflektere videre over sine egne bilder.
Derfor er det i år lagt større vekt enn tidligere på at tilbakemeldingene skal være gjennomtenkte og godt formulert.
Her er det bare å åpne både sinnet og ørene, da vil det være mye å ta med seg både i arbeidet med sin egen bildeskaping og for å lære av å analysere og vurdere andres bilder.

Her er det bare å åpne både sinnet og ørene, da vil det være mye å ta med seg både i arbeidet med sin egen bildeskaping og for å lære av å analysere og vurdere andres bilder.

Live bildevurdering ser du på scenen i Ski Rådhusteater lørdag 17. mars kl 11.15