For hvert år vi arrangerer Norsk Naturfotofestival, får vi bedre og bedre tilbakemeldinger fra deltagerne. Det er veldig hyggelig og tilfredsstillende å få så mye ros når man har jobbet så mange timer med å lage et så stort arrangement.

Men vi vet jo også at vi har ting vi kan bli bedre på, og derfor ba vi dere i år om å gi oss tilbakemelding i et skjema, slik at vi kunne ta med oss deres meninger inn i evalueringen av festivalen. Vi fikk inn i alt 95 utfylte skjemaer, så det betyr at omtrent en tredjedel av deltagerne har svart. Vi kan selvfølgelig ikke dra noen tydelige konklusjoner ut av dette, men vi ser at de sprikende svarene speiler vår misjon med Norsk Naturfotofestival; nemlig å øke anseelsen til sjangeren, samt tøye grensene og utfordre på hva naturfoto egentlig er.

Av de mer tradisjonelle naturfotografene var det Espen Bergersen, med sitt foredrag om hval, som scoret aller høyest, tett fulgt av Bernt Østhus.

Av de mer ”odde” foredragene var det stort sprik i hva dere syntes om Britta Jachinski sine bilder. Mange mente at dette var et sterkt foredrag med et viktig budskap, mens andre mente at dette ikke hører hjemme på en naturfotofestival. Arno Minkkinen, som er en av verdens mest kjente kunstfotografer, fikk score fra 2 til 10, noe som tyder på at det var svært delte meninger om hans foredrag også. Dette ser vi på som et naturlig utfall av at festivalen favner såpass bredt, og at vi klarer å tilfredsstille forskjellige publikum. Dette kommer vi til å fortsette med i 2018. Vi ser også at dere ønsker flere fotografer med tydelig miljøengasjement og mer fokus på naturdokumentar.

Flere ønsker mer tekniske foredrag, og vi tar med oss dette videre når vi skal sette opp programmet for neste festival. Kanskje klarer vi å få inn noen kortere kurs/små workshoper i forbindelse med festivalen.

Av arrangementtekniske tilbakemeldinger ser vi at vi har noe å gå på når det gjelder matservering blant annet. Vi ser på andre og sunnere løsninger til neste års festival.

Den lange pausen på lørdag er lagt inn for at folk skal få tid til å besøke utstillinger og messe. Noen ønsker denne kortet ned, men vi ser at programmet er såpass tett hele helgen at vi behøver en lengre pause for at deltagerne skal rekke å få med seg alt.

 

Vi takker alle som har bidratt med å si hva de mener vi er gode på og hva vi kan bli bedre på, og håper vi sees igjen neste år!