I år er det Pecha Kucha-inspirerte arrangementet tilbake på festivalen.

Ideen bak Pecha Kucha, er ifølge programanvarlig Pål Hermansen, like enkel som den er genial. I løpet av 400 sekunder skal foredragsholderen fortelle en poengtert historie i tekst og tale, 20 sekunder knyttet til hvert bilde.  Her er det ikke plass til noen overflødigheter eller svada. Ikke noe fyllstoff eller nøling.

– Jeg kan love at den Pecha Kucha-inspirerte seansen på naturfotofestivalen blir like forfriskende som et glass sprudlevann og en kjølig is på en varm sommerdag, sa han da den Pecha Kucha-inspirerte seansen ble lansert på den første naturfotofestivalen i 2014.  Den skaper et taktskifte  for publikum og betyr et kjærkomment, dynamisk avbrekk mellom de lengre og tyngre foredragene. På en enkel og tidsbesparende måte får du mulighet til å bli kjent med en rekke fotografer.

– Det bare må bli en suksess, mente Pål Hermannsen. Og suksess ble det!

I år som i fjor er fotografene folk som du vil merke deg og følge virksomheten til. Du kan også regne med å støte på flere av dem senere, både på framtidige festivaler og  i andre sammenhenger.  Det er fotografer med vidt forskjellige ståsteder som presenterer det aller beste av det  de arbeider med, essensen av det de har på hjertet og brenner for.

– Vi har noen og enhver litt å lære av Pecha Kucha-konseptet, mener Hermansen. – Det å kunne konsentrere og forenkle et budskap slik at det når fram til folk uten spesiell fagkunnskap om emnet er alltid en utfordring.  Mange forskere er detaljorienterte og unngår direkte tale fordi  de er redde for å si noe feil, mens kunstnere og andre kreative mennesker ofte er så emosjonelt engasjerte at de ender i store ordgyterier. På en Pecha Kucha-forestilling må alle som én innrette seg etter reglene og skrelle  bort sikkerhetsnett  og innpakning.  Det fører til at essensen og historien blir satt i høysetet, slik at det blir lettere å forstå hva personen egentlig mener og hva budskapet er.

Her kan du lese om fotografene som skal være med på Pecha Kucha i år.

 

Pecha Kucha er japansk og betyr «lyden av folk som snakker».
Pecha Kucha Night er utarbeidet av Astrid Klein og Mark Dytham i 2003 i Tokyo. En Pecha Kucha Night er et kulturelt multimedia event som består av ca. 12-14 presentasjoner. Hver deltaker kan vise 20 slides, med kun 20 sekunders visningstid på hver. En deltaker har altså bare 6 minutter og 40 sekunder på å framføre sitt innlegg før neste deltaker entrer scenen.

(Wikipedia)