Lena Holm

Lena Holm

Hvilke utfordringer blir man stilt overfor når man fotograferer under vann? Lena Holm forteller om sine møter med dyr under vann. Mange av de man møter under overflaten betrakter ikke mennesket som noe å flykte fra, snarere tvert i mot. Ganske ofte befinner Lena seg i situasjoner hvor nysgjerrige dyr oppsøker henne under vann for å ta en nærmere titt. – Det er ikke nødvendig å reise til tropiske farvann for å finne spennende liv, sier Lena. De fleste av bildene hun viser er fra skandinaviske vann kyst- og innlandsvann.

På en reise til Australia i 1995 oppdaget Lena undervannsfotografi, og i 2004 startet hun å dykke med digitalt utstyr. Siden det har hun alltid med seg kamera under overflaten. Til daglig jobber Lena som dosent i dyrefysiologi på Sveriges Landbruksuniversitet der hun foreleser om husdyrenes struktur og funksjon, samt at hun forsker på reproduksjon hos fugler. – Jeg dykker helst i kaldt vann, og har vært rundt mange steder i Sverige og Norge, samt British Columbia og Alaska. Hun har publisert bilder og artikler i DYK og Sportdykaren og hun holder regelmessige foredrag for folk som skal lære seg å dykke. Hun bruker bildene sine til å vise hvordan man kan oppdage mer under vann og samtidig dykke sikkert. Også i fotoklubber og foreninger er foredragene hennes populære. Seks ganger har hun vært kvalifisert til svensk mesterskap i undervannsfoto, og har blitt premiert med en sølv og en bronse.

Les mer om Lena her.