Tom Schandy

Tom Schandy vil fortelle historien om hvordan klodens store rovdyr behandles i det 21. århundre.

Store predatorer har en symbolverdi for vår planet og for vår urørte natur, de er en prøve på vår vilje til å ta vare på artsmangfoldet. De fleste av de store predatorene er truet og innlemmet i de nasjonale og internasjonale rødlistene over truede arter. Mens noen ønsker å redusere eller eliminere bestandene av store rovdyr, arbeider andre for å sikre deres eksistens. Med utgangspunkt i sin nye bok PREDATOR – Store rovdyr i en moderne verden beskrives denne konflikten; for og mot store rovdyr, i Norge og internasjonalt.

Han har vært med gjetere i Romania som har Europas tetteste rovdyrbestand, han har besøkt masaiene i Kenya som lever sammen med 500 løver ute på savannen, tigerparker i India – og han forteller hvordan det er mulig å drive med bjørneturisme i Finland. Han tar også for seg rovviltsituasjonen i Norge hvor rovdyrene holdes nede på et absolutt minimumsnivå.

Tom Schandy (f. 1962) er utdannet biolog ved Universitetet i Oslo. Han regnes som en av landets fremste naturfotografer og naturskildrere, med mer enn 40 bøker på samvittigheten. Med fotoekspedisjoner til alle jordas kontinenter er han også Norges mest bereiste naturfotograf, og bildene hans har vunnet i de største internasjonale aturfotokonkurransene, blant annet i Wildlife Photographer of the Year. I over ti år har han vært en av to redaktører i bladet Natur&Foto.

Som fotograf ønsker han å sette fokus på bevaring av natur:
— Det er kanskje den viktigste oppgaven for naturfotografer i vår tid, mener han.

Tom Schandy ser du på scenen fredag 15. mars kl. 15.10

Tom Schandy med gjeter