Pål Brenne

Pål Brenne er en allsidig naturfotograf som kombinerer fotograferingen med sitt yrke som prest.

Han har også i en årrekke bekledd en rekke roller i Naturfotomiljøet i Norge, som blant annet redaktør av BioFotos medlemsblad, Naturfotografen.

Pål har kalt sitt foredrag for «Innimellom». Han vil vise bilder som er fotografert i nærmiljøet.

Han sier: Jeg vil vise at ved å kjenne sine omgivelser og gjøre litt planlegging, kan man få flotte bilder selv når man ikke har mye tid å avse eller kan reise på lange fototurer.

Det blir bilder av både dyr, fugl, landskap og nærbilder, alle tatt «innimellom» andre gjøremål.

Pål Brenne ser du på scenen i Rådhusteatret i Ski lørdag 12. mars kl. 17.20.

Pål Brenne