Natursymfoni fra Antropocen – Reneflot/ Hermansen + Reiersrud/ Antalova

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom to fotografer – Pål Hermansen og Magnus Reneflot – og to musikere – gitaristen Knut Reiersrud og perkusjonisten Michaela Antalova – hvor uttrykksformene skal støtte og forsterke hverandre og løfte resultatet opp til en ny enhet.


Prosjektet baserer seg på et stort spenn av bildeuttrykk, – stillbilder og levende bilder, detaljer og store landskap, himmel og hav og alle livsformer. Naturen er alltid fellesnevneren, både den abstraherte, vakre og forførende, og den menneskepåvirkede og mer visuelt ubehagelige. Forestillingen formidler et rikt spektrum av inntrykk og konnotasjoner.

– Vi ønsker å gi publikum en energigivende og suggererende opplevelse, en spennende og uventet reise inn i naturen hvor bilder og lyd smelter sammen, sier de to fotografene.

Naturen har alltid vært en viktig basis for kunsten. Spesielt i de siste årene, hvor både en klimakrise og en naturkrise står på samfunnets agenda, ser vi stadig hvordan miljøet i større grad enn før er tema i kunstneriske uttrykk.

– Vårt prosjekt føyer seg naturlig inn i denne trenden. Vi ønsker å tolke naturens vesen på flere plan, slik at vi kan øke publikums sensitivitet og bevissthet for alle de opplevelsene som miljøet rundt oss rommer. En slik økt sensitivitet er viktig for å kunne nå fram med det nødvendige budskapet om at hele livsgrunnlaget vårt er på gyngende grunn. Naturen er ikke bare noe vakkert vi kan se på når det passer, nei, den er hele det fundamentet vi står på. Som fotografer med naturen som spesialfelt har vi et sterkt ønske om å formidle vår glede over naturopplevelsenes basale verdier og samtidig sette fokus på de utfordringene vi står overfor i tiden framover, sier de.

Magnus Reneflot, Pål Hermansen, Knut Reiersrud og Michaela Antalova  ser du på scenen i Rådhusteatret i Ski lørdag 11. mars kl. 15.00

Aleksander Nordahl