Knut-Sverre Horn

I løpet av tiden som Knut-Sverre Horn har bodd i Finnmark har han fulgt krykkjene tett. Det var også et bilde av krykkjer som førte til premieringen som kategorivinner i Wildlife Photographer of the Year i oktober.

Knut-Sverre Horn

Sist august kunne han markere at han har bodd halve livet i Varanger i Finnmark.

– Flyttingen nordover før jul i 1996 innebar at jeg tok opp igjen naturfotograferingen, som hadde ligget noen år i dvale. Fra min første vår i mitt nye hjemfylke har jeg fulgt krykkjene på fuglefjellet Ekkerøy, halvannen mils vei hjemmefra, forteller han.

I løpet av denne tiden har krykkjebestanden i Norge fortsatt å gå kraftig nedover, og fuglen har havnet på rødlista. Knut-Sverre hadde gleden av å oppleve klippene ved Syltefjordstauran noen mil lenger nord mens det ennå var rikelig med fugl der; på det meste var det omkring 140.000 hekkende par med krykkje. Denne kolonien er nå på det nærmeste utryddet.

Etter hvert som krykkjene forsvant fra flere fuglefjell, ble Ekkerøy den største gjenværende kolonien på det norske fastlandet. Enkelte år har det vært massedød blant ungene og totalt mislykket hekking.

Likevel har bestanden holdt seg omtrent uendret – fram til sist sommer.

Da fikk vi et voldsomt utbrudd av fugleinfluensa. I løpet av fem–seks sommeruker ble det plukket 16.000 døde krykkjer i Vadsø. En del av de døde fuglene er ikke samlet inn og registrert, og trolig har halve kolonien gått tapt.

Dette utbruddet alene betyr at krykkja vil havne i kategorien kritisk truet på neste rødliste; den har så langt vært regnet som sterkt truet.

Knut-Sverre Horn er født i Sandefjord 7. mai 1970 og vokste opp der.

– Jeg har vært interessert i fugler siden jeg var tre-fire år, antakelig, og sparte opp penger til min første kikkert da jeg var sju. Ble inspirert til å fotografere av en fetter, fikk mitt første enkle kamera i tiårsgave. Min første speilrefleks kjøpte jeg da jeg var 12, tok mitt første publiserbare naturbilde (brukt i Vi Menn og BioFotos årbok) da jeg var 14, sier han.

Han begynte å skrive og fotografere for lokalavisa da han var 15, og har siden jobbet som journalist og fotograf ved siden av skole og universitetsstudier og deretter på heltid.

I 1996 flyttet han fra Oslo til Vadsø i 1996, og han ble fast ansatt i NRK som vaktsjef og reporter i 2002.

– Bildene mine strekker seg fra det dokumentariske til det mer abstrakte. Mest fornøyd er jeg når jeg kan kombinere den gode fotojournalistiske fortellingen med noe som er visuelt fengende. Et bilde må gjerne ha et lag av noe gåtefullt eller være åpent for tolkning samtidig som det er ærlig og sannferdig.

– Jeg tar nesten alle naturbildene mine hjemme i Varanger, og de fleste inneholder en fugl eller flere – gjerne sjøfugl eller vadere. Jeg har tro på å gå i dybden, komme tilbake til de samme stedene og jobbe med de samme artene over tid.

Knut-Sverre er premiert i en del internasjonale konkurranser, med førsteplasser i både Wildlife Photographer of the Year, European Wildlife Photographer of the Year og Nature Photographer of the Year.

Ha er medlem i Norske Naturfotografer, NN.

Knut-Sverre Horn ser du på scenen i Ski lørdag 16. mars kl. 14.30.