Knut Hamli & Charles Patey

Knut Hamli og Charles Patey skal gjøre oss bedre kjent med øyenstikkerne, som er vår kanskje mest vellykkede dyregruppe.

Øyenstikkerne har slektninger fra nærmere 300 millioner år tilbake i tid. Deres oppbygning og levesett har vært så vellykket at de har forandret seg forbausende lite over dette enorme tidsrommet og er blant våre mest effektive rovinsekter. Deres fascinerende liv er det de to fotografene ønsker å fortelle om. Bakgrunnen er boka «Et øye for øyenstikkere» fra 2021, der de i bilder og tekst forteller om disse insektenes fantastiske egenskaper. De vil også fortelle litt om fotograferingen av disse aktive og raske insektene.

Knut Hamli og Charles Patey er to naturfotografer som ble kjent med hverandre tidlig på 80-tallet gjennom deres lidenskap for insekter. De har hver for seg produsert flere naturfilmer som er blitt vist på NRK og i utlandet.

Etter 10 år som fotograf hos Caprino Filmsenter og fire år på filmskole i England begynte Charles å produsere naturfilmer i Norge og England. «A bite for Survival», en film om mygg, vant Best Newcomer Award på Wildscreen 1984 i Bristol UK. «Ladybird ladybird» om marihøner ble produsert for BBC, med David Attenborough som kommentator. I tillegg har Charles laget filmer om dyrelivet i norsk furuskog og om svartspett. Den siste har vunnet priser i Frankrike og Japan.

Knut har i perioden 1980–85 laget tre dokumentarfilmer, «Edderkopper», «Huggormens liv» og «Livet i et tjern». Filmene er blitt vist på NRK og i de fleste vesteuropeiske land i tillegg til Japan. Edderkoppfilmen ble også vist på Discovery og filmen om huggorm deltok på filmfestivalen Wildscreen i 1986, som ble arrangert i samarbeid mellom WWF og BBC. Der deltok den i klassen Best Newcomer. Filmene blir også brukt i undervisning på skoler.

«Et øye for øyenstikkere» er første gangen Knut og Charles har samarbeidet om et prosjekt, og første gangen de har gitt ut bok.

Charles Patey og Knut Hamli ser du på scenen søndag 17. mars kl. 09.40

Nettsted: www.knuthamli.com

Charles Patey og Knut Hamli