Jørn Areklett Omre

Vi snakker om nærmiljøet, sirkelen du setter, som er mer spennende og utfordrende enn du aner …, sier Jørn Areklett Omre om sitt foredrag.

Jørn Areklett Omre

– For min del er det skog, kulturlandskap, innsjøer, dyr og fugler mm., og ikke minst lyset, som jeg tar for meg i denne presentasjon, sier han.

Det å være liten i det store, gjør han ydmyk og gir inspirasjon og glede til å formidle følelser gjennom bilder.

– Jeg liker å jobbe alene, da kommer jeg nærmere naturen på min egen måte. Det handler om å gi bildene et utrykk og en identitet som er mitt.

– Målet er å bli gjenkjent på mine bilder, for jeg er mine bilder!

Jeg blir nok neppe «verdensmester» av de motivene som er å finne her jeg bor, men jeg forsøker å bli god på og jobbe med komposisjoner og uttrykk for at bildene skal oppleves som særegne, spennende og interessante.

– Det er dette som gir kroppen og sjela mi en indre ro og jeg blir stolt når jeg kjenner at jeg lykkes, sier han.

Jørn Areklett Omre kan du se på scenen i Ski søndag 17. mars kl. 10.20.