Joan de la Malla

Forholdet mellom mennesker og natur blir stadig dårligere. Planetens bemerkelsesverdige naturarv står i overhengende fare for å utryddes. Det er først når vi som mennesker blir bevisst dette at vi kan ta grep.

— I dag spiller fotografiet en avgjørende rolle i bevaring. Det er ikke bare en verdifull dokumentasjon men også det mest universelt forståtte språket. Når det brukes effektivt overskrider det språkbarrierer og kan øke bevisstheten mer effektivt enn noe annet medium. Men for å nå dette målet må flere faktorer vurderes, siden ikke alle bilder kan bidra til bevaring på samme måte eller med samme effekt. Jeg har ofte tenkt på hvordan jeg kan maksimere bevaringseffekten av arbeidet mitt, noe som har ført til at jeg stiller spørsmål ved hvorfor og hvordan bilder kan tjene dette formålet og hvordan jeg kan sikre at de ha størst mulig innflytelse.

Joan de la Malla (Barcelona, 1982) er en frilansfotograf med fokus på natur, lokalsamfunn og miljø. Han utøver sin innsats til bevaringstemaer i samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner som bidrar til å øke bevisstheten om det viktige arbeidet som utføres for å sikre fremtiden til truede arter og deres habitater.

Arbeidene hans har blitt belønnet flere ganger i prestisjetunge internasjonale konkurranser inkludert, for eksempel vinnerbilder og førstepriser i NHM Wildlife Photographer of the Year, i GDT European Wildlife Photographer of the Year, i Big Picture og i Montphoto.

Joan kombinerer sin profesjonelle aktivitet med pedagogisk arbeid, og holder foredrag og konferanser rundt om i verden om bruk av fotografi innen vitenskap og bevaring.

Joan er medlem av International League of Conservation Photographers; en elitegruppe av verdens beste dyrelivs-, natur- og kulturfotografer som med sine bemerkelsesverdige fotografiske ferdigheter viser et dypt engasjement for bevaringsarbeid.

Joan de la Malla ser du på scenen fredag 15. mars kl. 16.05

Nettside: www.joandelamalla.com

Instagram: @joandelamalla

Joan de la Malla