Erika Leslie

Det er spesielt steinørkenene i grensestrøkene Utah/Arizona, med sine unike og spektakulære små og store landskaper, som har fasinert Erika Leslie dypt!

Hun har vært medlem av BioFoto i snart 30 år.

Erika Anita Leslie har arbeidet med biologi ved Universitetet i Oslo i 40 år. I nesten like mange år har hun også vært visebestyrer på universitetets forskningsstasjon på Finse.

Nå nyter hun fritid på fulltid.

Biologi og natur i alle aspekter har alltid vært en rød tråd i livet. Foto og friluftsliv har også vært en viktig del, sammen med meditasjon. Hun er spesielt interessert i kvalitetene ved stillhet og uberørt natur.

Coleradoplatået

En spesiell hendelse for over 30 år siden brakte henne til Coloradoplatået i USA. Det ble et skjellsettende besøk som gjorde sterkt inntrykk. Siden da har hun derfor jevnlig reist tilbake dit – med kamera – for forsøksvis å fange og formidle de inntrykk hun møter i naturen der borte, spesielt steinørkenene i grensestrøkene Utah/Arizona, som med sine unike og spektakulære små og store landskaper, har fasinert henne dypt!

– Her er lite vegetasjon som dekker detaljene i geologien, så dette er et Mekka for alle som blir berørt av å se og oppleve mønstre og strukturer, sier Erika.

– Så mye skjønnhet, og mye «eventyr» – for den som lar seg fasinere!

Personlig inntrykk

Billedvisningen på festivalen vil være personlige inntrykk av skjønnheten og de meditative kvalitetene som disse landskapene gir meg.

Erika Leslie kan du se på scenen i Rådhusteatret i Ski fredag 10. mars kl. 16.00

Hjemmeside: www.erikafoto.no