Axel og Dag Thorenfeldt

Far og sønn forteller om sine syn på naturen og bilder – den ene som fotograf, den andre som maler.

De viser og forteller hvordan de med ulike teknikker skaper bilder i det samme landskapet, og Axel forteller hvordan oppveksten på Hvaler med natur- og kunstinteresserte foreldre har formet ham som kunstner.

Axel Thorenfeldt (f. 1998) er kunstner og illustratør fra Hvaler. Han bor i dag i Lund, Sverige, hvor han studerer biologi. Han maler mest landskap og fugler, og har gjort illustrasjoner for bøker, informasjonstavler og tidsskrifter.

Dag E. Thorenfeldt (f. 1961) er fotograf og økobonde, og bor for tiden på Hvaler.

Axel og Dag Thorenfeldt kan du se på scenen i rådhusteatret i Ski søndag 13. mars kl. 13.15.

Hjemmeside: www.axelthorenfeldt.com