H.M. Dronning Sonja kommer til Nordre Follo og Ski for å være til stede under åpningen av Norsk Naturfotofestival fredag 10. mars.

– Det er en stor glede og inspirasjon at Dronningen har takket ja til vår invitasjon og ønsker å komme på åpningen av naturfotofestivalen som har 10 års-jubileum i år, sier daglig leder for Norsk Naturfotofestival, Magnus Reneflot.

– Vi ser på dette som en anerkjennelse for festivalen, for Nordre Follo kommune og for naturfotografi som en viktig sjanger i en tid der folks bevissthet om betydningen av våre naturressurser blir stadig sterkere, fortsetter han.

Dronningens besøk gjør at festivalåpningen på fredag blir skjøvet en halv time fram til klokken 14.30. Da må alle som ønsker å være til stede på det første foredraget med Audun Rikardsen være på plass i salen, helst i god tid før arrangementet starter.

 Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.