Det begynner å bli en stund siden årets festival var historie. Festivalstyret vil gjerne takke alle deltakerne, festivalfotografene, utstillerne, sponsorene og samarbeidspartnerne våre for en svært vellykket festival.

For oss i styret ble det noen dramatiske dager inn mot selve festivalen. Vi hadde tett samarbeid med lokale smittevernmyndigheter, og fulgte alle råd og pålegg.

I tillegg vil vi gjerne berømme alle som deltok på festivalen for ha fulgt alle oppfordringer om god håndhygiene, unngå håndhilsing og alt annet vi ba om.

Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger om at noen på festivalen ble smittet av koronaviruset, og det er vi svært glad for.

Koronasituasjonen gjorde at vi måtte endre noen av programpunktene fordi noen få av de planlagte festivalfotografene ikke kunne komme.

Men de dyktige erstatterne ble tatt varmt imot av publikum, og nettopp det å ha et entusiastisk og raust publikum er noe festivalstyret setter veldig stor pris på.

Norge og store deler av verden er i endring på grunn av covid-19. Ingen kan nå i april spå hvordan situasjonen er om nesten et år, men vi håper at vi ses også i mars 2021.

Til da: Tusen, tusen takk til alle dere som bidro til å gjøre årets festival til en fest!

Foto: Kari Kløvstad